GIỚI THIỆU CHUNG

Tầm nhìn

Trở thành công ty hàng đầu Châu Á về nghiên cứu, sản xuất, phân phối các sản phẩm bảo vệ thực vật, phân bón thế hệ mới.

Sứ mệnh

Thông qua việc nghiên cứu, sản xuất và phân phối các sản phẩm công nghệ sinh học mới, với các tiêu chí khắc khe về chất lượng, năng suất, giá trị cây trồng. Nhằm giúp người nông dân giảm chi phí, tăng năng suất, đưa sản phẩm nông nghiệp lên tầm thế giới.

Phương châm:

Nghiên cứu – Công nghệ – Dịch vụ

ATC / by

Post Author: admin